SPONSORER

HÄR NEDAN PRESENTERAS SPONSORER SOM HJÄLPER OSS ATT GENOMFÖRA HISTORISK MARKNAD I STADSPARKEN

Vi vill tacka:

Sala kommun som är så tillmötesgående och positiva av vårt arrangemang Historisk Marknad.

Vi vill tacka:

Renta för att de sponsrar oss med staket, elstationer mm till vår marknad

Vi vill tacka:

Markgrossen som sponsrar oss med svart markväv.

Vi vill tacka:

RECOVER som sponsrar oss med slamtömning av Bajamajorna.